Een wolkje [Een dichter]

Zij wenste slechts nog maar te hoeven zien,
van bovenaf te kijken, aanschouwen,
machteloos, los, van alles onverantwoordelijk,
met haar blik, vanaf haar uitkijkpunt, kijkend:

Er was van haar zoveel gevraagd, te haten,
lief te hebben, te reageren, begrip te tonen,
zij wilde wel, maar niet zo snel, ze waardeerde,
had lief, maar werd niet gewaardeerd, lief gehad

Er was van haar zoveel gevraagd, haar stemming
moest, zo snel, wisselen, ze moest flexibel,
makkelijk gedwee, in een maalstroom,van
de anderen, ze moest mee.

Zij wenste slechts nog maar te hoeven zien,
van bovenaf te kijken, aanschouwen, machteloos,
los, van alles onverantwoordelijk, met haar blik,
vanaf haar uitkijkpunt, kijkend:

Op haar eigen wolk te drijven, hoog,
daar te liggen en te kijken, te luisteren,
boeiende gesprekken volgen, wat zij doen, en laten,
van wie ze houden, wie ze haten.

Op haar eigen wolk te drijven, dromend,
soms te slapen, in haar droom de mensen,
die ze bij dag nog had bekeken, maar ‘s avonds
niet de zorgen, geen wensen van zichzelf.

Ze misgunde niemand geluk, keek graag
naar het geluk van anderen, maar had zelf,
een zekere angst, ze was moe, ze zocht rust,
en vroeg niet meer dan een wolkje.

Een wolkje, voor haar alleen.