untitled [Een dichter]

Er is zoveel dat paradoxaal genoeg
ons idioom bestaat uit niets
anders dan wat nodig is
om het verschijnsel van haar
onkunde de overvloed gestalte te geven
in metataal uit te drukken